Odvetniška pisarna Sever d.o.o. izvaja prijave modelov in znamk, veljavnih za področje Republike Slovenije, na mednarodni ravni in ravni Evropke unije. V vezi zaščite modelov in znamk nudimo storitve prijave modelov in znamk, zastopanje pred pristojnimi registracijskimi organi, nudimo pa tudi storitve pravnega svetovanja in zastopanja za primer kršitev vaše industrijske lastnine v izvensodnih ali sodnih postopkih.